2564
22 มี.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin ๔,๐๐๐ IU Injection จำนวน ๖,๗๒๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 22 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 22 มี.ค. 2564 โดย: