2564
30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการเพิ่มการเข้าถึงการับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ของประชาชนเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 30 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 30 มิ.ย. 2564 โดย: