2564
18 มี.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภค เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 18 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 18 มี.ค. 2564 โดย: