2564
18 มี.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุสีจราจรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 18 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 18 มี.ค. 2564 โดย: