2564
17 มี.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยาฯ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 17 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 17 มี.ค. 2564 โดย: