2564
12 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 12 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 12 มี.ค. 2564 โดย: