2564
12 มี.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 12 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 12 มี.ค. 2564 โดย: