2564
10 มี.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนา,เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) และเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๔,๖ และ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 10 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 10 มี.ค. 2564 โดย: