2564
29 มิ.ย. 2564
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 29 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 29 มิ.ย. 2564 โดย: