2564
10 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๒ รายการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 10 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 10 มี.ค. 2564 โดย: