2564
09 มี.ค. 2564
ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ช่วงยาวพิเศษ ๖ ล้อ ตอนท้ายเป็นกระบะเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 09 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 09 มี.ค. 2564 โดย: