2564
08 มี.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘๒-๕๖-๐๑๔๒,๒๓๘-๕๖-๐๐๑๒,๒๕๙-๖๐-๐๒๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 08 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 08 มี.ค. 2564 โดย: