2564
28 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ketorolac tromethamine sterile solution ๓๐ mg/ml (๑ ml) ๑๐ หลอด/กล่อง จำนวน ๔๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 28 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 28 มิ.ย. 2564 โดย: