2564
28 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีน Quadrivalent Influenza Vaccine ๐.๕ ml/๑ dose ๑ dose/กล่อง จำนวน ๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 28 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 28 มิ.ย. 2564 โดย: