2564
05 มี.ค. 2564
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 05 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 05 มี.ค. 2564 โดย: