2564
05 มี.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 05 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 05 มี.ค. 2564 โดย: