2564
02 มี.ค. 2564
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 02 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 02 มี.ค. 2564 โดย: