2564
02 มี.ค. 2564
ปราะกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 02 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 02 มี.ค. 2564 โดย: