2564
02 มี.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดคววามสูงไม่น้อยกว่า ๖๘ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 02 มี.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 02 มี.ค. 2564 โดย: