2564
24 ก.พ. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง (เบนซิน) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 24 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 24 ก.พ. 2564 โดย: