2564
23 ก.พ. 2564
ร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL ๒๐๒๑) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 23 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 23 ก.พ. 2564 โดย: