2564
22 ก.พ. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา แบบเรียนเเละเเบบฝึกหัด (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 22 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 22 ก.พ. 2564 โดย: