2564
19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมโรค จำนวน ๓ รายการ (โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 19 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 19 ก.พ. 2564 โดย: