2564
19 ก.พ. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อGPO Alcohol Gel ๔ KG.โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตลาดเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 19 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 19 ก.พ. 2564 โดย: