2564
19 ก.พ. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์เบอร์ ๓๖๑ จำนวน ๒๗ รายการ ทะเบียนเรือ ๔๗๖๗-๐๐๑๗๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๔๘-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 19 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 19 ก.พ. 2564 โดย: