2564
18 ก.พ. 2564
ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 18 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 18 ก.พ. 2564 โดย: