2564
28 มิ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนภายในชุมชนเกาะล้าน ๑๕ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 28 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 28 มิ.ย. 2564 โดย: