2564
17 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๑๔๑๕ , ๔๑๖-๔๙-๑๔๑๘ , ๔๑๖-๔๘-๐๕๓๐ , ๔๑๖-๕๙-๖๔๔๗ และ ๔๑๖-๕๙-๖๔๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 17 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 17 ก.พ. 2564 โดย: