2564
15 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Immunoglobulin anti-rabies vial ๑,๐๐๐ iu/๕ ml (๕ ml) จำนวน ๒๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 15 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 15 ก.พ. 2564 โดย: