2564
15 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อEthyl alcohol ๗๐% ๖๐ ml จำนวน ๓,๖๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 15 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 15 ก.พ. 2564 โดย: