2564
15 ก.พ. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ๘๔-๗๑๙๔ ชบ และรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๓-๖๘๘๔ ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 15 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 15 ก.พ. 2564 โดย: