2564
25 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายจุดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์มและเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ รายการ โครงการสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ ของประชาชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 25 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 25 มิ.ย. 2564 โดย: