2564
11 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างทำป้ายไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการร่วมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา น่าอยู่ น่ามอง ฟุตบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 11 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 11 ก.พ. 2564 โดย: