2564
10 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 10 ก.พ. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 10 ก.พ. 2564 โดย: