2564
22 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 22 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 22 มิ.ย. 2564 โดย: