2564
21 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงฝึกงานและอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเมืองพัทยา๖ (วัดธรรมสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 21 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 21 มิ.ย. 2564 โดย: