2564
21 มิ.ย. 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนภายในชุมชนเกาะล้าน 15 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 21 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 21 มิ.ย. 2564 โดย: