2564
09 ก.ค. 2564
ร่าง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย) จำนวน ๕๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 09 ก.ค. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 09 ก.ค. 2564 โดย: