2564
18 มิ.ย. 2564
ร่างประกาศเมืองพัทยา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 18 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 18 มิ.ย. 2564 โดย: