2564
16 มิ.ย. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 16 มิ.ย. 2564 โดย:
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 16 มิ.ย. 2564 โดย: