2564
21 ก.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย) จำนวน ๕๙ รายการ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 21 ก.ค. 2564 17:15:16 โดย: supply05
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 21 ก.ค. 2564 17:18:30 โดย: supply05