2564
23 ก.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ๓ เฟส อาคารเรียนอนุบาลและติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างโดยรอบอาคารเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 23 ก.ค. 2564 15:15:02 โดย: supply12
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 23 ก.ค. 2564 15:15:02 โดย: supply12