2564
23 ก.ค. 2564
ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะเวลา 36 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 23 ก.ค. 2564 15:59:40 โดย: supply11
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 23 ก.ค. 2564 16:02:14 โดย: supply11