2565
02 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 02 ส.ค. 2564 16:30:53 โดย: supply07
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 02 ส.ค. 2564 16:32:57 โดย: supply07