2565
04 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 04 ส.ค. 2564 09:22:10 โดย: supply04
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 04 ส.ค. 2564 09:22:10 โดย: supply04