2565
04 ส.ค. 2564
ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 04 ส.ค. 2564 15:19:36 โดย: supply04
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 04 ส.ค. 2564 15:19:55 โดย: supply04