2564
09 ส.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เนื่องจากรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ มีความไม่สมบูรณ์ในรายละเอียดข้อกำหนดจำเป็นต้องมีการทบทวนการกำหนดคุณลักษณะให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับราชการ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 09 ส.ค. 2564 17:11:27 โดย: supply06
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 09 ส.ค. 2564 17:11:27 โดย: supply06