2564
11 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 11 ส.ค. 2564 15:30:19 โดย: supply15
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 11 ส.ค. 2564 15:30:19 โดย: supply15