2564
11 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๖๕๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 11 ส.ค. 2564 15:34:35 โดย: supply15
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 17 ส.ค. 2564 09:49:15 โดย: supply15