2565
13 ส.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 13 ส.ค. 2564 16:30:56 โดย: supply07
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 13 ส.ค. 2564 16:41:07 โดย: supply07